• Dây chuyền Ngọc trai Vàng trắng DNDOTTT0000I797

Ngọc Trai

Dây chuyền Ngọc trai Vàng trắng DNDOTTT0000I797

Giá tham khảo

33.429.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.00 - 4.50

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Bánh men

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn