• Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVV0000P583
  • Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVV0000P583

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVV0000P583

Giá tham khảo

184.159.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 31.50 - 31.70