• Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVV0002P701
  • Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVV0002P701

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVV0002P701

Giá tham khảo

14.084.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.60 - 2.05