• Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0000I104

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0000I104

Giá tham khảo

53.633.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 7.90 - 8.30