• Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0300R411

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0300R411

Giá tham khảo

6.995.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.66 - 0.76

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn