• Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0400R411

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0400R411

Giá tham khảo

7.285.180 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.71 - 0.81

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn