• Dây chuyền Vàng 18K KVDDTVV0000J039
  • Dây chuyền Vàng 18K KVDDTVV0000J039

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K KVDDTVV0000J039

Giá tham khảo

15.034.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.20