• Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0000I880
  • Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0000I880

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0000I880

Giá tham khảo

7.311.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng:  0.95 - 1.05