• Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0001I880
  • Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0001I880

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0001I880

Giá tham khảo

9.917.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng:  1.55 - 1.75