• Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0003R394
  • Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0003R394

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0003R394

Giá tham khảo

15.093.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.10