• Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0003R395
  • Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0003R395

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0003R395

Giá tham khảo

18.351.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.98 - 2.26