• Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0000F254
  • Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0000F254

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0000F254

Giá tham khảo

69.200.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 8.00 - 11.50