• Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0001P701
  • Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0001P701

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0001P701

Giá tham khảo

14.404.550 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.60 - 2.05