• Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0006P701
  • Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0006P701

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0006P701

Giá tham khảo

21.246.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.70 - 3.00