• Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000I255

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000I255

Giá tham khảo

8.274.570 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.88 - 0.93

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn