• Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000I288

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000I288

Giá tham khảo

6.862.650 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.95 - 1.05