• Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000P100

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000P100

Giá tham khảo

121.673.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 18.00 - 20.00