• Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000R411

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000R411

Giá tham khảo

6.657.690 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.53 - 0.63

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn