• Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F275
  • Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F275

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F275

Giá tham khảo

11.635.040 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.31 - 1.79