• Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F276
  • Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F276

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F276

Giá tham khảo

11.987.040 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.31 - 1.79