• Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0000I887
  • Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0000I887

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0000I887

Giá tham khảo

52.555.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 5.70 - 7.70