• Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0000I888
  • Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0000I888

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0000I888

Giá tham khảo

64.723.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 7.79 - 9.45