• Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001I878
  • Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001I878

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001I878

Giá tham khảo

12.418.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.50 - 1.70