• Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001I881
  • Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001I881

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001I881

Giá tham khảo

9.610.850 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng:  1.28 - 1.35