• Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001I899
  • Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001I899

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001I899

Giá tham khảo

10.183.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.50 - 1.70