• Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001P144
  • Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001P144

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0001P144

Giá tham khảo

4.099.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.40 - 0.50