• Lắc tay Trẻ em Vàng 18K DVLETVV0001O245

Vàng

Lắc tay Trẻ em Vàng 18K DVLETVV0001O245

Giá tham khảo

6.774.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.10 - 1.30