• Mặt dây trẻ em Vàng 24K DVMETTAA000A661

Vàng

Mặt dây trẻ em Vàng 24K DVMETTAA000A661

Giá tham khảo

6.545.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.70 - 0.72