• Lắc tay trẻ em Vàng 24K DVLETTA0000R349

Vàng

Lắc tay trẻ em Vàng 24K DVLETTA0000R349

Giá tham khảo

17.621.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.95 - 2.08