• Nhẫn trẻ em Vàng 24K DVNETTA0000R423
  • Nhẫn trẻ em Vàng 24K DVNETTA0000R423

Vàng

Nhẫn trẻ em Vàng 24K DVNETTA0000R423

Giá tham khảo

10.175.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.22 - 1.27