• Nhẫn trẻ em Vàng 24K DVNETTA0000R424
  • Nhẫn trẻ em Vàng 24K DVNETTA0000R424

Vàng

Nhẫn trẻ em Vàng 24K DVNETTA0000R424

Giá tham khảo

8.560.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.16 - 1.21