• Vòng tay Cưới Vàng 24K DVVOTTA0000R263

Cưới

Vòng tay Cưới Vàng 24K DVVOTTA0000R263

Giá tham khảo

31.760.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.60 - 4.80