• Vòng tay Cưới Vàng 24K DVVOTTAA000B536
  • Vòng tay Cưới Vàng 24K DVVOTTAA000B536

Cưới

Vòng tay Cưới Vàng 24K DVVOTTAA000B536

Giá tham khảo

37.220.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 5.35 - 5.50