• Vòng tay Cưới Vàng 24K LVVTTTA0000P003
  • Vòng tay Cưới Vàng 24K LVVTTTA0000P003

Cưới

Vòng tay Cưới Vàng 24K LVVTTTA0000P003

Giá tham khảo

9.292.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.00