• Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106

Phong Thủy

Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J106

Giá tham khảo

Liên hệ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng Ta (990)

Trọng lượng vàng: 0.63