• Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0001P624
  • Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0001P624

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0001P624

Giá tham khảo

53.583.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 7.60 - 8.30