• Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000I717
  • Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000I717

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000I717

Giá tham khảo

32.562.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 5.40 - 5.80