• Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0100I681
  • Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0100I681

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0100I681

Giá tham khảo

36.164.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 5.50 - 6.00