• Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0001B363

Vàng

Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0001B363

Giá tham khảo

39.166.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.50 - 5.00