• Vòng tay Vàng 24K LVVBTTA0000B360
  • Vòng tay Vàng 24K LVVBTTA0000B360

Vàng

Vòng tay Vàng 24K LVVBTTA0000B360

Giá tham khảo

47.860.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 5.50 - 6.20