• Vòng tay Vàng trắng DVVCTTT0000H702
  • Vòng tay Vàng trắng DVVCTTT0000H702

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVCTTT0000H702

Giá tham khảo

21.328.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.40 - 3.90