• Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000P423
  • Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000P423

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000P423

Giá tham khảo

85.302.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 12.00 - 13.00

Đá phụ: CZ

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn