• Vòng tay Vàng trắng DVVOTTT0000I703
  • Vòng tay Vàng trắng DVVOTTT0000I703

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVOTTT0000I703

Giá tham khảo

24.506.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.90 - 3.40

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn