• Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000O187
  • Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000O187

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000O187

Giá tham khảo

20.121.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.80 - 2.95