• Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I014
  • Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I014

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I014

Giá tham khảo

6.856.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.99 - 1.10