• Dây chuyền Kim cương Vàng trắng DKDOTKC0000D144

Kim Cương

Dây chuyền Kim cương Vàng trắng DKDOTKC0000D144

Giá tham khảo

17.141.650 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.05 - 1.15

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn