• Dây chuyền Ngọc trai Vàng 18K DNDOTVV0000R162

Ngọc Trai

Dây chuyền Ngọc trai Vàng 18K DNDOTVV0000R162

Giá tham khảo

8.073.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.90 - 1.10

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn