• Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTTA000I890
  • Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTTA000I890

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTTA000I890

Giá tham khảo

78.802.650 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 11.20 - 11.55